Regulatoriska

Pressmeddelande Nackahusen Holding AB 2019-12-31

Pressmeddelande 2019-07-30 Nackahusen Holding AB (publ) gör delamortering på obligationslån med ISIN SE0009548100

Pressmeddelande 2019-07-12 Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Pressmeddelande 2019-06-25 Nackahusen Holding AB (publ) initierar skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Pressmeddelande 2019-06-25 Nackahusen Holding AB (publ) avyttrar Nacka 5 AB:s förvaltningshus i Nacka Strand

Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2018 

Pressmeddelande 2019-02-18 Helårsrapport 1 januari – 31 december 2018  Nackahusen Holding AB

Pressmeddelande 2019-02-01 Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019

Pressmeddelande Halvårsrapport 2018 Nackahusen Holding AB

Pressmeddelande 2018-01-17 – Nackahusen offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm